top of page
stigma_finger.gif

STIGMA/DAMGALAMA

"Yaşam boyu %1 oranında görülmesine ve genç yaşta başlayıp yeti yitimine yol açmasına karşın şizofreni ihmal edilmiş bir hastalıktır. İhmalin en önemli nedenlerinden biri toplumun şizofreniden ve şizofreni hastalarından korkmasıdır. Toplumun şizofreni hastalarından korkması, onları damgalayıcı ve dışlayıcı tavır göstermesi, hastaların tedaviye gelmelerini ve ilaç kullanmalarını engellemektedir. Bunun sonucunda ise, hastaların ilaçlarını kullanmamaları riskli davranışlara yol açabilmektedir. Ayrıca, şizofreni bir beyin hastalığıdır ve tedavisi vardır. Ancak bu konuda da toplum yeterince bilinçli değil. Toplumu şizofreni alanında bilgilendirmek gerekiyor. Toplumda şizofreniyle ilgili ihmali aşmak, cahilliği azaltmak ve var olan yanlış inançları düzeltmek için geçmişte birçok damgalama kampanyası yapıldı ve halen de birçok ülkede aktif olarak devam etmektedir. "Akıl Oyunları" filmini bu çerçevede düşünmek gerekir. En geniş kitlelere şizofreni ile ilgili olumlu bir mesaj vermek isterseniz bunun yolu medya aracılığıyla pozitif örnekleri ortaya koymaktır. John Nash bu bakış açısından inanılmaz bir şanstı ve hakkında da bir kitap yazılmıştı.

Toplumda şizofreniye yönelik yanlış düşünceler ve inanışlar vardır. Ancak en sorun olan düşünce şizofreni hastalarının saldırgan olduklarına ilişkin toplumdaki yaygın kanıdır. Yapılan araştırmalar toplumda saldırgan davranışların görülme sıklığını %2-4 arasında saptarken, şizofreni hastalarında saldırgan davranışların %12 olduğunu ortaya koymuştur. Saldırgan davranışlar alkol ve madde kötüye kullananlarda (%25-35) ve antisosyal kişilik bozukluklarında (%40) daha sık görülmektedir. Hatta meclisteki milletvekillerinde bile saldırganlık olduğuna tanık olmaktayız. Şizofreni hastalarını saldırgan olarak suçlamak, her 10 şizofreni hastasından 9'una haksızlık yapmak anlamına gelir. Oysa şizofreni hastaları ve hasta yakınları toplumun kendilerinden korkmalarından son derece rahatsız olmaktadır. Gerçekte ise şizofreni hastalarının kendileri toplumdan ve toplumun acımazlığından korkmaktadır."

bottom of page