top of page

Şizofreni nedir?

Şizofreni genellikle genç yaşta başlayan duygu, düşünce ve davranışlarda bozulmayla kendisini gösteren, birçok hastada psikososyal işlevselliği önemli ölçüde bozarak yaşam boyu süren bir beyin hastalığıdır. 

Şizofreni erken belirtileri var mıdır?

Şizofreni hastaları bir işte çalışabilir mi?

 

Şizofreni hastalarının kendilerine uygun şartlar altında çalışabilmesi mümkündür. Doktorunun kontrolünde her türlü kamu, özel sektör alanında çalışan bir çok şizofreni hastası bulunmaktadır. E-Kpss'ye girip iş imkanlarını çoğaltma şansları da mevcuttur.

Şizofreni hastalığının toplumumuzdaki sıklığı nedir?

Şizofreninin toplumda görülme olasılığı yaklaşık %1'dir. Dünya'da yaklaşık 60-65 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 450 bin ila 600 bin arasında şizofreni hastası olduğu düşünülmektedir. Genellikle genç yaşta başlamakta  (16-25 yaş ) ve  cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Şizofreni her toplumda, her sosyal sınıfta ve her coğrafyada görülebilir. Hastalığın sıklık ve yaygınlık oranları tüm dünyada benzer oranlara sahiptir. Kentlerde şizofreni sıklığı, kırsal alana göre daha fazla, gelişmiş ülkelerde ise, gelişmekte olan ülkelere göre daha çok görülme oranına sahiptir.

Resim1.png
bottom of page